Advokat Hanna Vikström, Norrköping
Advokat, Hanna Vikström
ADVOKAT-topp2ny.jpg

ADVOKAT HANNA VIKSTRÖM

Advokat Hanna Vikström


Personlig expertis.

Jag är specialiserad inom affärsrättsliga processer och tvistelösning, och har lång erfarenhet av processföring inom civilrättens olika områden, vilket inkluderar fastighets- och entreprenadrätt samt offentlig upphandling. Genom åren har jag hanterat flera större och uppmärksammade processer med framgång, såsom de omfattande s.k. Acta-målen vid Stockholms tingsrätt, och processerna om Ållonö slott i Norrköping.

Jag biträder exempelvis olika byggföretag med entreprenadjuridiska frågor (både beträffande avtal och tvister), fastighetsägare med ärenden om fel i fastighet och annan fastighetsjuridik samt även hyresrätt, och företag i vitt skilda branscher med frågor och processer om offentlig upphandling. Därutöver hanterar jag löpande tvister av mer allmän civilrättslig karaktär, och med en bred kunskap inom civilrättens områden ger jag rådgivning i en rad olika frågor till mina klienter. Jag har också varit konkursförvaltare och likvidator sedan ett antal år.

Jag började min karriär (efter tingstjänstgöring) på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping, där jag blev delägare år 2012. Därefter startade jag som en av två grundare Avenir Advokater, som kom att växa snabbt. Efter att ha drivit Avenir i sju år, med huvudansvar för det dagliga “företagandet”, sex anställda jurister och advokater samt administrativ personal (förutom mitt arbete som advokat som alltid varit den absoluta huvudsysslan), arbetar jag nu helt i egen regi.

Jag har även särskild utbildning inom styrelsearbete.

Jag har länge förespråkat ett nytänkande i advokatbranschen, med mer personliga relationer och ett modernare arbetssätt, och var tidigt ute när det gäller modernisering av advokatfirman och rådgivarens approach.

Personlig expertis, med andra ord.


Vi har haft Hanna Vikström som juridisk rådgivare i föreningens alla ärenden sedan 2011, vilket har varit ovärderligt för oss som ideell förening som sköts av lekmän. Hanna är också medlemsrådgivare på löpande basis åt alla våra medlemmar runt om i landet. Vi har alltid fått snabb, professionell och anpassad hjälp. Vi har också alltid känt oss helt trygga med samarbetet.
— Annica Joensuu, ordförande SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation)
Efter att vi år 2016 tog över företaget som nya ägare, var det otroligt viktigt att ha god juridisk rådgivning. Hanna har hjälpt oss med regelbunden rådgivning och även tvister med stor framgång. Hanna är otroligt professionell och ställer upp i alla lägen. Vi har alltid känt oss viktiga för henne och hon tar sig alltid tid när vi har behövt. Det är tryggt att ha henne vid vår sida.
— Lotta Lovén och Lennart Kellgren, ägare IBAB (Ivarssons Bygg i Norrköping AB)

Aktuellt.


Vinst i PMD angående otillåten marknadsföring

För SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation) har Hanna Vikström fört talan vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD) mot en salong som inte är medlem i SHR, om förbud mot att marknadsföra sig som Auktoriserad, en term som endast får användas av SHR:s medlemmar då SHR är det enda oberoende organet på marknaden som utfärdar auktorisation inom hudterapeutyrket. PMD gav i sin dom SHR rätt, och förbjöd salongen ifråga vid vite om 500 000 kr att använda sig av begreppet, då salongen inte är medlem i SHR och då det inte på annat sätt föreligger någon oberoende tillsyn etc. krävs, enligt domstolspraxis rörande innebörden av auktorisation. Salongen ska också ersätta SHR:s rättegångskostnader fullt ut.

Domen visar att den uppfattning som SHR (med stöd av Hanna) sedan länge framfört om begreppet auktorisation inom hudterapeutyrket är korrekt.

(Patent- och marknadsdomstolens mål nr PMD 7277-17)


Avgörande i upphandlingsmål om utländsk konkurrens i byggbranschen

Hanna Vikström har biträtt en leverantör vid överprövning av en upphandling av byggnationstjänster som Lejonfastigheter i Linköping har genomfört. Lejonfastigheter utsåg ett polskt byggföretag till vinnande anbudsgivare. Det polska företaget brast dock när det gäller uppfyllandet av en mängd av de uppställda kraven i upphandlingen, och hade även enligt vår uppfattning lämnat ett onormalt lågt anbudspris. Företaget hade dessutom nyligen förlorat sitt kollektivavtal (hängavtal) med Byggnads. Trots det sagda vidhöll Lejonfastigheter sitt tilldelningsbeslut genom hela processen, men nu har förvaltningsrätten i Linköping förordnat om rättelse, och domstolen anser att det polska företaget borde ha uteslutits från utvärderingen i upphandlingen.

Domen är principiellt viktig för hela byggbranschen, som brottas med konkurrens från utländska företag utan kollektivavtal och som offererar orimligt låga priser, vilket inte bör uppmuntras av varken upphandlande enheter eller andra beställare i branschen.
 


Rättsinfo: AD:s stränga syn på konkurrens- och värvningsklausuler

AD uppvisar under senare år en restriktiv hållning till konkurrens- och värvningsklausuler i anställningsavtal. Arbetsgivare som använder sig av sådana i sina avtal bör se över utformningen och fråga sig om bestämmelserna håller vid en prövning.

Artikel om detta här.


Rättsinfo: Högsta domstolen om återtagandeförbehåll

HD har meddelat ett nytt avgörande rörande återtagandeförbehålls giltighet, och särskilt om förfogandemedgivande vid sådana förbehåll.

Läs vidare här.


ADVOKAT VIKSTRÖM

(+46) 011-17 01 70 | hanna@advokatvikstrom.se
Advokat Vikström AB
Box 3129
600 03 Norrköping

Besöksadress Tunnbindaregatan 8A (Tegelborgen)


Integritetspolicy
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd